Články

Dobrý a zlý vlk v nás

Dobrý a zlý vlk v nás, to je tématem toho týdne na našich jógových setkání, pročítáme postupně Bhagavadgitu a necháme se inspirovat...
Máme je v sobě oba, bílý je laskavý, milý, spokojený, radostný, koná dle vůle boží, je to Bůh v nás ... ten černý je nespokojený, zlý, zasahující, závistivý, sebelitujicí, vzteklý, je to naše mysl, ego i ďábel, milujme oba tyto vlky v nás, ale krmme svou pozornosti jen toho bílého...

O strachu... Pocit strachu vychází z neexistence víry, že vše je dané již dopředu, ten kdo plně věří v Boha strach nemá, pač ví, že vše je boží vůle, má se to tak stát a jen vše s touto myšlenkou příjmu, ale tak to májí jen světci, co to takto umí.


O egu... Ego je naší součástí a jakmile ho začneme zatracovat tak nejsme v sebelásce, jelikož odmítáme část sebe, kterou potřebujeme abychom na světě mohli konat. Jde o to, zda ho máme pod kontrolou, ego a mysl pod kontrolou je naším nejlepším přítelem, ale nekontrolované ego a mysl je největší nepřítel. Spíše než odhánět ego tak bych vyhaněla strach. Který opět do určité míry je zdravý, jelikož nás chrání, jde jen o to, aby nad námi strach nezískal kontrolu. Vědět, že já jsem já a moje mysl může prožívat strach, ale já nejsem mysl takže já strach nemám. 
Má ho jen má mysl, kterou se musím naučit mít pod kontrolu.

Milovat sebe není pro mne milovat se až si odpustím, až budu taková či maková, ale přijmout, že mne Bůh stvořil takto a s úctou k němu vím, že udělal pro mne to ideální tělo, vlastnosti a schopnosti k mému dalšímu vývoji. Že mi byla připravena cesta, na kterou mám síly a mám či najdu k tomu vše potřebné.
Pokud nazveme ego nepřítelem nebo původcem zla, nazýváme tak i sebe.

Narodili jsme se v 100% spojení s božstvím, okolo dvou let se nám toto propojeni umenšuje, někomu na 80%, někomu na 50%, 20%.. Ten zbytek procent do 100 je pocit Já, jástvi, já jsem ten kdo vše koná a rozhoduje... A v určitém věku ego má více procent než pocit propojeni s Bohem a pak na něj zapomeneme, ale cíl je být zase někde 99% božství. Takže se něco pokazí, nebo někoho potkáme.. Abychom ten poměr zase zvětšovali ve prospěch Boha.


Ego se probudí jakmile dítě ve dvou letech začne o sobě mluvit jako Já a ne třetí osobou, je to konkrétní den, kdy se sedmá čakra hoooodne přivře.
My máme každý okamžik života, každé rozhodnutí zapsáné v DNA a my to z ní jen odečítáme, ego si myslí jak vše vymyslí a Bůh se směje 

Zpět