YOGAJA jako tvůrčí prostor pro jógu

Více

Ceremonie - ženské kruhy, rituály

Více

Individuální terapie

Info

Pro více informací mě neváhejte kontaktovat

Kontakt

YOGAJA

jako tvůrčí prostor pro jógu v Mostě

Srdečně Vás vítám na místě, kde můžete najít cestu
k hlubšímu spojení sama se sebou.
To je JÓGA

Co je nového?

Ohlédnutí za III. Jóga víkendem

Tento víkend proběhl 3. společný víkend s jógou.
 
Až nyní mi dochází, že z toho, co běžně vnímáme jako jóga - její fyzickou podobu v ásánach, tam toho bylo pomálu. Avšak té pravé podstaty toho, jak jógu vnímám - jako stav Souladu, toho bylo mnoho.
Byl to víkend pro mne hodně jiný než předchozí, i já jsem asi hodně jiná, čím více se nořím do svých hloubek, tím více otevírám pole pro hlubiny Vaše. V mém prostoru pak, aniž bych to zamýšlela hlavou, dochází k probublávání témat z nevědomí do vědomí, témat, jež vám - nám brání v pocitu celistvosti.
Proto tento víkend vnímám jako hodně silný, hluboký, mnoho z nás zažilo, když jejich tělo opravdu mluví a jak mu naslouchat.
 
Možná pro někoho více pracovní - transformační než relaxační.
Ale pro každou z nás, tak jak naše Bytost zrovna potřebovala a mohla prosvětlit.
 
Děkuji má milovaná zrcadla za Vaše otevřené srdce, jež vytvořilo prostor pro léčení každé z nás...
 
jóga - hudební lázeň - intuitivní tanec - meditace se Srí Yantrou - lesní procházka - zpěv manter s harmoniem - napojení se na Kakao v ceremonii - intuitivní malba energie suchým pastelem a hlavně mnoho mnoho vědomého sdílení.
Více

YOGAJA venku

Srdečně Vás zvu k Jógovým setkání venku...

Více

Sezení Bars je jako zmáčknutí tlačítka DELETE na počítači

Bars jsou v podstatě jako hard disk v počítačové bance. Je to stejné, jako když si celý život shromažďujeme věci ve skladu. A to, co tato metoda dělá, je, že vymazává nepotřebné položky tak, že se obsah už automaticky nevrací. Mozkové vlny se během sezení Bars zpomalí, což umožní přístup k vzorcům chování, systémům přesvědčení a postojům, které až do teď vytvářely hranice a limity pro život, po kterém toužíme. Po sezení začneme být více přítomni ve svém životě a minulost se nepromítá do budoucnosti stejným  způsobem.  Bars  doslova  mění  pravděpodobnosti  budoucích možností.

 

ACCESS BARS® je systém 32 bodů na hlavě, kterých se lehce dotýkáme v určitých kombinacích. Každý bod je napojen na určitou životní oblast a část těla. Během sezení tělo a mysl uvolňuje a rozpouští myšlenky, emoce a pocity, které mají negativní nebo pozitivní náboj, tzn. jsou v polaritě. Tato polarita nám brání vidět věci takové jaké jsou, drží nás často v dramatech, traumatech, lítosti, žárlivosti, pochybnostech, vině, hanbě, zlosti, strachu, falešném pozitivismu atd. Během Bars se zpomalí mozkové vlny, tělo se uvolní. Na rozdíl o jiných metod umožňuje Access Bars uvolňovat a rozpouštět omezení rychle a lehce, bez opětovného prožívání nepříjemných emocí.

Po Bars odcházíte zrelaxovaní, s vnitřním klidem a mírem.

Každé další BARSy přináší větší radost a vnitřní klid. Při každém dalším sezení klientovo tělo uvolňuje omezení a bloky z hlubších vrstev vědomí a nevědomí. Tím dochází k hluboké osobní změně. Najednou všechno vnímáme bez hodnocení a negativních emocí a díky tomu dokážeme měnit nefungující vztahy a situace v klidu a s rozvahou. Vzniká prostor pro nové volby a nové možnosti v našich životech. Záleží pouze na vás, jak moc jste ochotní změnit své myšlení a vztah k sobě. 

 

Samotné sezení Access Bars trvá od 60 do 90 minut. Klient leží oblečený na pohodlném relaxačním lehátku pod dekou. Velmi často se stává, že klient při obdržení BARS usne nebo se dostane do hluboce uvolněných stavů. Sezení je vhodné obdržet víckrát s takovými časovými rozestupy, aby vyhovovali klientovi ideálně jednou za týden. Čím vícekrát Access Bars obdržíte, tím větším a trvalejším přínosem bude pro vaše tělo a mysl. 

 

Hezké povídání najdete i zde - dají se tam nastavit české titulky a tady - Access Bars® - Yogaja

Více