Umění jógy - Šrí Jantra

Umění Jógy požehnáním Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy se stalo formou sádhany (duchovní praxe), která nám umožňuje vyjádřit naši oddanost Bohu prostřednictvím umění. Jedná se o dynamickou meditaci, při které se z centra našeho srdce a se zklidněnou myslí spojujeme se světci a Božstvy.

 

Z duchovního pohledu se výtvarné dílo vytváří ve vnitřním světě, a pokud člověk následuje vnitřní intuici/vedení, projeví se pak ve světě vnějším. Když umělec tvoří, stává se nástrojem božské energie, která skrze něj při malování/kreativní umělecké činnosti proudí. K umělci přichází vnitřní pocity/pokyny, jak má tvořit pomocí tvarů, barev, struktur. Pokud je naladěn na své vnitřní vedení a jestliže se naučil všechny umělecké techniky, je duchovní umělec schopen vytvořit duchovní obraz/kresbu, která v sobě nese určitou energii. Tato energie může přinést rovnováhu a harmonii těm, kteří se s dílem dostanou do kontaktu. Samotné umělecké dílo není nikdy samo o sobě cílem, nýbrž je prostředkem pro nalezení souznění, rovnováhy, harmonie, struktury a barevnosti, a stává se branou mezi nebem a zemí.

Já ráda se věnuji meditaci při malování Šrí Jantry.

 
 
 
Z milosti Mistra Šrí Swámího Vishwanandy Vám mohu aktivovat  Vaší osobní Šrí jantru, která se tak stane živoucí Božskou Matkou a pomůže Vám harmonizovat vše, co zrovna potřebujete.
 
 
 
Workshopy probíhají v průběhu roku, bližší popis najdete níže.
Na kurzech si budete moci vymalovat svou vlastní Šrí jantru, propojit se s Božskou Matkou, Šrí jantrou a blíže ji poznat a také si odnést aktivovanou Šrí jantru... Což je obrovské požehnání a DAR.
 
 
Kurzy malování Srí Yantry probíhají v průběhu roku, stačí se ozvat.
 
 
 
Šrí jantra je nejposvátnějším symbolem posvátné geometrie, který je znám lidstvu. Je samotným vyjádřením zvukové vibrace ÓM. Šrí jantra je velmi výjimečným energickým nástrojem pro duchovní růst. Obsahuje  sílu veškerého stvoření, je tak považována za skutečnou    formu samotné Božské Matky. Její propojené trojúhelníky symbolizují jednotu mezi mužskými a ženskými energiemi stvoření. Šrí jantra má hluboký vliv na osobu, která ji kreslí, vybarvuje, nebo na ni medituje.  Pomáhá ovládat mysl, smysly, stejně jako vytváří vysokoenergetickou frekvenci, která pomáhá transformovat negativitu okolí do pozitivnější vibrace.
 
 
Výtvarné meditace, berou účastníky na cestu k Božství, tato „duchovní pouť" Vás vezme z vnějšku směrem dovnitř, k objevení Božství uvnitř Vás. Tvoření se Šrí jantrou pomáhá účastníkům také k vytvoření a prohloubení osobního vztahu s Božskou Matkou. Čím více se věnujeme Šrí jantře a meditujeme na ni, tím více nám může pomoci očistit naši mysl, ducha i prostředí.
 
 

Šrí jantra je nejposvátnějším symbolem posvátné geometrie, který je znám lidstvu. Je samotným vyjádřením zvukové vibrace ÓM. 

 Šrí jantra je velmi výjimečným energickým nástrojem pro duchovní růst. Věří se, že   obsahuje sílu veškerého stvoření, je tak považována za skutečnou formu samotné Božské Matky. 

  Její propojené trojúhelníky symbolizují jednotu mezi mužskými a  ženskými energiemi stvoření. Šrí jantra má hluboký vliv na     osobu, která ji kreslí, vybarvuje, nebo na ni medituje. Pomáhá ovládat mysl a smysly, stejně jako vytváří vysokoenergetickou frekvenci, která pomáhá transformovat negativitu okolí do pozitivnější vibrace. Šrí jantra pomáhá člověku, aby se vše zharomizovalo. 

Ve Šrí jantře jsou obsaženy všechny kvality, které v životě člověk potřebuje. Znalost této starověké moudrosti může být pro člověka velmi významná. Jak se noříte hlouběji a hlouběji do tajemství Šrí jantry, začíná vaše vnitřní pouť k Božství. Průvodcem na této cestě vám bude učení Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy, který poskytl nejhlubší znalosti o Šrí jantře, jaké jsou v dnešní době na planete Zemi dostupné. 

 

 

PODOBA KURZŮ PAINTING MEDITATION

1. Painting Meditation -Festivalová verze - trvá 1 hodinu, součástí jsou i afirmace k jednotlivým polím, jedná se vlastně o takové představení a je vhodné jí začít.

2. Painting Meditation - 3h workshop, součástí jsou i afirmace k jednotlivým polím, hlubší prožitek, více faktických informací, akvarelové pastelky, tímto kurzem je možné začít, není třeba projít 1.

3. Painting Meditation In-depth - 6h workshop s jednotlivými stupni Sri Yantry Aavarany, opět o další stupeň hlubší prožití této yantry skrze malování, lze vedle pastelek využít i jiné techniky, hlubší propojení s čakrami, mnoho informací ohledně Sri Yantry, jak jí umístit, jak je propojená s naším tělem. Pro přihlášení se na 3. je třeba absolvovat 2.

4. Painting Meditaion In-depth - 9h workshop, kdy nepůjde jen o vymalování předpřipravené Sri Yantry, ale o vytvoření její vlastní podoby skrze speciální metodu, tato metoda je použitelná i pro naučení se malování ikon, naučíme se jak poznat "pravou" Sri Yantru. Pro přihlášení na 4.je třeba projít 3.

Příprava na tyto kurzy je velmi časově, organizačně, pomůckově (nakupují se materiály v německém ašrámu, či si to z něj musím nechat poslat) náročná, je třeba se domluvit dopředu. Pro kurzy 2., 3. a 4. je fajn promítací zařízení, pro 3. a 4. je ideální i kvalitní sezení.