Články

Jak mít myšlenky pod kontrolou?

Jak mít myšlenky pod kontrolou?
Představme si nebe, blankytně modré, z jehož středu na nás září Slunce, Slunce jako Bytost, jako je i Země bytostí, kdy hmotný charakter planety či Slunce je jen vnějším obalem pro Duši, stejně jako je tělo člověka obalem pro Duši lidskou.
Slunce ozařuje a probouzí Slunce v nás, naše uvědomění si duševní podstaty sebe, vnímání našeho Božství.
Na myšlenky můžeme nahlížet jako na mraky, které vchází do našeho zorného pole, nejsou námi, jen jsou v nás. Pokud přijdou a odejdou je to v pořádku, Slunce nám nezastíni, ale nenechme své Slunce mraky zakrýt, nemůže k nám zářit, nemůže nás pak probouzet.
Takové myšlenky s každým výdechem nechme odvanout z našeho zorného pole pryč.. Jednu po druhé, stále dokola, pořád a stále, dokud nebe nebude čisté...

Zpět