Harmonizace těla a čaker

Jedná se o komplexní léčení a zharmonizování naší Bytosti ve všech jejích vrstvách - energetického systému, čaker, drah a aury skrze energetické léčení, jehož účinky se propisují až do fyzického těla.

Vycházím ze zasvěcení do Reiki (Usui Do a keltské v úrovni mistrovské), Jyoti (energetická léčebná technika Paramahamsy Vishwanandy - léčení se symboly) a ze zasvěcení do Shambally v mistrovské úrovni.

Při praktikování z milosti Mistrů se člověka stává nástroj, kanál Boží energie, která je pak cílenými a postupnými kroky vedena buď do těla vlastního či klienta, nejprve dochází k odstranění nechtěného, později k doplnění Božské energie, tělem se prochází po částech, různými orgány, v těle fyzickém a i aurickém. V technice se využívají i mantry a symboly, v nichž je terapeut zasvěcen.

Veškerá péče probíhá v souladu s Božím plánem, tak aby nebyl narušen vývoj Duše. 

 

 

Terapie je propojena do celostního systému léčení a harmonizace s využitím dalších terapeutických nástrojů na ladění skrze:

  • muzikoterapii k uvolnění blokád tibetskými mísami, vzácnou křišťálovou pyramidou a živlovými koshi zvonky.
  • krystaly
  • přikládání mých rukou
  • aromaterapii esenciálními oleji
  • stažení speciálního symbolu pro vás, který lze si odnést namalovaný přímo na svém těle či na papíře na podporu léčení
  • čištění kyvadlem
  • výklad karet

 

Techniky kombinuji, tak jak Vaše Bytost potřebuje.

 

V případě potřeby je doplněna též doteky Access Bars, kraniosakrálními doteky či vizualizacemi k podpoře hojivého účinku.

Jedná se o ošetření, kdy klient relaxuje na lehátku. Zahrnuje krátké povídání s dalšími doporučením.

 

Doba trvání 60 minut

Cena 800,-

 

Štěstí a radost je v nás...

Může jít o obrázek borová šiška

 

Co je Reiki?

Reiki je harmonizační a léčebná technika, která nám umožňuje poznat lépe naší mysl, naše emoce a naše tělo. Již od pradávna lidé hledají zázračný pramen energie, který by jim pomohl najít smysl života, radost z každodenního prožívání a obnovovat narušenou rovnováhu v těle. Je to právě naše vlastní životní cesta, která je ozařována přáním na šťastný život.

Reiki má svoji podstatu v posilování našich energetických center a energetických drah. Dává nám možnost zbavit se starých limitujících šablon chování a vnímání, rozpustit nepříjemné pocity uvnitř našeho nitra a najít zpět cestu k sobě. Praktikování Reiki znamená více se sami poznat a nastartovat naše skryté přirozené schopnosti.

Důležitou součástí Reiki je uvědomění si proudění energie v systému čaker a dodání energetického impulsu pro aktivaci proudění energie v čakrách a v celém energetickém systému. Techniky Reiki kladou velký důraz na rozvoj sebedůvěry, samostatnosti a nezávislosti člověka. Právě přirozené vnímání přírody a vesmíru snižuje závislosti nejen na návykových látkách, ale i na manipulaci od některých osob.

Co je Shamballa?

Shamballa je léčivá síla a jiskra nového Věku Vodnáře. Je rozšířením Reiki a působí ve vyšších vibracích. Shamballa je životní filosofií, klíčem k duchovnímu vzestupu, spirituálnímu probuzení a dalšímu růstu osobnosti. Je to léčení, které pro nás bylo připraveno již v Atlantidě pro evoluční vzestup člověka, lidského vědomí i planety Země.

Shamballu vnímám jako duchovní filosofii života, svým vlastním, jedinečným způsobem, protože já sama ji žiji a využívám každý den. Shamballa pro mě není pouze léčebnou metodou, ale hlubokým pochopením principů naší existence a příběhu spirituální bytosti v lidském těle. Shamballa je pro mě životní filosofií, modlitbou, mantrou, spouštěčem a procesem… který nás vede zpět do sebe, k sobě, abychom uviděli a objevili svou vnitřní sílu i potenciál, který je nám zde na Zemi k dispozici.