Hatha jóga

V józe se nechávám inspirovat tím, co je nyní, ráda se nechávám vést tak, jak je to třeba TEĎ A TADY.

Dlouhou dobu byla pro mne jóga jakýmsi rozpomínáním si na něco, co už znám. Ráda čerpám z klasické védské jógy, z patanždaliho osmistupňové jógové stezky /aštangajógy/ a jejího výkladu panem Lysebethem, či B.K.S Iyangarem, systémem Jóga v denním životě  Paramhansy Svámí Mahéšvaránandy nebo z cesty Radžajóga Svamího Kriyanandy. Moji velkou láskou je Jóga radosti Anandajóga, kterou na západ přinesl samotný Jógananda, naše setkání mají mnoho prvků z ní. 

Při svém hloubání se ráda probírám myšlenkami manželů Tomášových, mystičky Ivy Adamcové a teologa Tomáše Halíka. Je mi velmi blízké antroposofické pojetí světa Rudolfa Steinera a výklad jeho myšlenek Karlem Funkem.

Jak se vyvíjím já, vyvíjí se i jógová setkání. Nikdy jsem netoužila mít své lekce nějak pojmenované, stejně jsou vše techniky vedoucí do stavu Jógy a je jedno jak je nazvem, velmi výstižná je pro mne cesta Jivamukti jógy, která vychází z hatha jógy a je doplněna o bhakti prvky (prvky oddanosti). Velkou inspirací je mi i praxe Continuum movement - více o ní najdete na konci tohoto článku. 

 

Není k dispozici žádný popis fotky.

 

Nedílné součásti jógy pro mne jsou:

1. Studium starých jógových textů: Pataňdžaliho Jógasútry, Hatha Yoga Pradipika, Bhagavadgíta, Upanišády

2. Láska k bohu (Bhakti) - výzva k mezi-náboženskému pochopení a toleranci, používání sošek, oltářů, obrázků k vytvoření duchovní atmosféry (Bhakti - vyznačuje se jako oddanost k nejvyššímu. Je to především stav mysli, která je nasměrována na souznění s nejvyšším principem jógy - vesmírnou podobou boha, splynutí s ním a s jeho principy.)

3. Nenásilí (Ahimsa) - výzva k etickému vegetariánství, práva zvířat, ohleduplnost k životnímu prostředí a sociální aktivita (Ahimsa - je stav mysli, kdy neubližujeme žádným živým tvorům, jak svými činy, tak myšlenkami)

4. Hudba - povzbuzující a spirituálně zaměřená hudba během cvičení ásan

5. Meditace - studium a praktikování meditace. V józe je meditace nedílnou součástí cvičení ásan, a to při každé hodině.

Když přijdete na hodinu jógy, můžete očekávat, že budete zpívat óm a modlitby v sanskrtu. Budete směrování k pozornosti na dech a zvládnutí pránajámy (dechových technik) pro zvládnutí kontroly prány. Uslyšíte lektora číst a diskutovat o pasážích ze starých jógových textů. Cvičit budete ásany seřazené do sekvencí se specifickým záměrem, propojené dechem a pozorností na něj. A budete meditovat. Vyzýváni a podporováni budete také ve vegetariánství, lásce k Bohu i studiu starých textů. Jógové setkání vychází z hlubokého pochopení a učení původního jógového systému, které se do dnešních dob přenáší už více než 5000 let a nabízí nám možnost vést tělo i duši směrem k duchovní svobodě, fyzické síle, klidu mysli, pevnějšímu zdraví a v neposlední řadě k cíli nejvyššímu – poznání sebe sama, osvícení. Nabízí nám alternativu k poznání i druhé stránky člověka, jako protiváhu k našemu materiálnímu způsobu života.

Každý měsíc čerpám z eseje Téma měsíce, které je propojeno se zpěvem a hrou na harmonium (chanting manter); prací s dechem (pránajámou); plynoucími a promyšlenými sekvencemi vinjásového stylu; tématickým, pečlivě vybraným a playlistem; asistencemi v pozicích; relaxací (šavásanou) a meditací. To vše dělá lekce jógy takové, jaké jsou. Hluboké a zároveň hravé s  jediným cílem, dosáhnout Jógy jako stavu.

Na našem jógovém setkání načerpáme energii prostřednictvím Babajiho Pozdravu Slunce.

 

Podstatou ásán není samotná poloha, ale prožitek stavu, jež nám zprostředkovává.

Zaujmutí ásány je vědomé nabídnutí těla jako trůnu pro Božství.

Systém jógy je určen pro všechny. 

 

Naše jógová setkání jsou velice jemné k Vašemu tělu, jóga nevyžaduje žádnou sílu, žádnou ohebnost. Pracujeme s tím, co jste v dané chvíli a to rozvíjíme. 

Pránájámu můžeme na duchovní úrovní využít tak, že s nádechem energie (prána) pokorně příjmáme vše, co přichází, neboť sami nevíme, co je pro nás dobré. Vše co přichází, odpovídá naší duchovní úrovni, ke které jsme dospěli a je pro náš další duchovní růst důležitý zdroj ponaučení a uvědomění si potřeby na sobě pracovat. S výdechem (apána) s odevzdaností předáváme vše dobré celému světu, každé živé bytosti i zpět univerzálnímu vědomí, Bohu.

Setkání jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé, každý si míru náročnosti volí sám tím jak je schopen se v ásanách uvolnit.

Podložky i ostatní pomůcky jsou k dispozici.

 

 

Čas:

PONDĚLÍ

  • 17,00 - 18.15

 

ÚTERÝ

  • 18,00 - 19,15 

 

STŘEDA

  • 18,00 - 19,15 

 

ČTVRTEK

  • 16.30 - 17.45
  • 18,00 - 19,15

 

PÁTEK

  • 8.30 - 9.30

Místo: ulice Lomená 45 v Mostě /budova Amavet, bývalá MŠ/

 

Na lekce je nutné se objednat, lekce jsou kapacitně omezeny. Objednání je možné přes formulář v záložce kontakty, přes email veronika@yogaja.cz či telefon 725 033 097

Pokud nebudete moci na lekci přijít, prosím o včasné zrušení formou sms či telefonicky, ať můžeme dát možnost náhradníkům. V případě neodhlášení 100% storno poplatek. Děkuji za pochopení.

 

O Cotinuum Movement!

Continuum Movement je transformační a sebe-léčivá praxe. Těžko se popisuje, protože v ní je propojeno mnoho rovin, nespočet možností ... není jednoduché ji vysvětlit.

Je to celostní somatická práce (práce s tělem), která propojuje a harmonizuje tělo a psyché. Pracuje skrze jemnou hravovou praxi s vodou v těle. Vodu máme přítomnou v každé své buňce těla, tvoří 60-90 % naší bytosti. Živé organismy byly dotčeny vodou již při svém dávném vzniku. Cesta do tekutin těla nám pomáhá se propojit s vodou v nás i v celém vesmíru. Pomáhá nám se spojit s prapůvodním v nás, s léčivou a transformační silou uvnitř nás.

Continuum Movement je práce s tělem, emocemi, je i spirituální praxí, propojováním se s něčím, co je větší než my. Je to velice léčivá až "kvantově fyzická" praxe, která rozvíjí v těle potenciál živosti, radosti, transformace a léčení ...

Je tak trochu podobná kraniosakrální terapii, kterou si poskytujeme sami sobě ... Je to proces, který pracuje po vrstvách a propojujeme se v něm sami se sebou hlouběji a hlouběji ...

Jedním ze základních principů této práce s tělem je "self learning" - druhého člověka nemůžeme učit něco nového, protože vše už má v sobě... Učení a léčení tu jde přes vlastní ztělesněnou zkušenost (lektor je jen průvodce po krajině, kterou si předtím sám prošel a připravuje druhým prostor pro vlastní zkoumání, objevování a tvoření nového), je to proces, který potřebuje svůj čas.

Ustupujeme tu od vnímání těla jako objektu a přecházíme k vnímání těla jako P R O C E S U. Tato změna, krátce popsaná slovy - od těla jako objektu k tělu jako PROCESU - dává našim prožitkům úplně jinou hloubku a zkušenost. Co se tu děje v prožívání je nepopsatelné a velmi individuální - tento přístup člověk ocení až přes vlastní tělesné prožitky.

V Continuum Movement se noříme do svého tekutinového těla, objevujeme a zkoumáme svůj fluidní inteligentní pohyb.

Cesta touto krajinou je individuální, protože každý máme svůj příběh, který se při této praxi zvědomujeme a léčíme ... Objevujeme zde i rozdíl mezi tím, co si myslíme, že naše tělo potřebuje a tím, co potřebuje doopravdy. Nasloucháme tělu a necháváme se vést moudrostí svého těla. Naše mysl na takový přístup není úplně zvyklá. Není ani často zvyklá se vzdávat své dominance ... je to objevný proces, kdy se učíme spolupracovat s moudrostí svého těla.